Hjälp vården att lära känna dig!
Fyll i det påstående som stämmer bäst överens med din uppfattning gällande din hälsa och vård det senaste halvåret.
Starta enkäten
 
Jag har tagit del av informationen gällande frågeformuläret och är medveten om att mitt deltagande är frivilligt.
Jag godkänner att mina svar kan komma att användas i framtida forskning gällande ”Lär-känna-mig-projektet”.


 
E-post (frivilligt):

 
Födelseår

 
Kön:


 
Diagnos(er):

 
Årtal för diagnos(er):

 
1. Jag anser mig vara hälsosam.


 
2. Jag kan uttrycka min mening i mötet med sjukvården.


 
3. Jag känner mig ofta orolig gällande min hälsa.


 
4. Jag är ansvarig för min hälsa.


 
5. Jag föredrar att bli tillsagd hur jag ska hantera min hälsa.


 
6. Jag vet hur jag ska göra för att bevara min nuvarande hälsa.


 
7. En bra hälsa handlar bara om tur.


 
8. Jag har en känsla av kontroll över min hälsosituation.


 
9. Jag kan lätt förstå ny information gällande min hälsa.


 
10. Jag registrerar och mäter min hälsa regelbundet.


 
11. Jag har haft svårigheter att ta in hälsoråd i mitt liv.


 
12. Jag har tillräcklig kunskap gällande min hälsa.


 
13. Jag är aktiv i att hitta sätt för att må så bra som möjligt.


 
14. Jag letar alltid efter mer information än den sjukvården ger.


Tack för att du fyllde in denna typeform!
Nu skapa din egna — Det är gratis, lätt och vackert
Skapa en <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform